Úvodem

Milí přátelé,

právě se nacházíte na stránkách sboru Dobrá zpráva, Praha – Štěrboholy 

Jsme křesťané, obyčejní lidé s neobyčejným svědectvím o živém Bohu, který je stvořitelem nebe i země. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3/16)

A právě o tuto nevšední zkušenost se s vámi toužíme podělit.