Básničky - Aneta

Hvězda

Hvězda

Ta největší hvězda
připomíná událost.
Kdo ji nezná,
nemá ze života radost.

Hvězda, která je nám symbolem,
září a připomíná,
že v betlémě nad chlévem,
sláva k nám zaznívá.

Vzpomeňme, kdo na svět přišel,
kdo z kolébky se usmívá,
kdo zemi chránit přišel,
kdo je uctíván.

Radujme se z Jeho příchodu,
radujme se z vysvobození.
Pohleďme na hvězdu
a buďme šťastní.

Aneta - 9.11.2014

Světlo

Světlo

Opět jsme se sešli,
nové myšlenky vzešly.

Opět máme nad čím přemýšlet,
co vše nám skrývá širý svět.

Co všechno pro nás Bůh připravil,
co zde pro nás všechny ukryl.

Jaké bohatství skrývá naše žití,
kam nás Boží světlo navádí.

Kterým koutem světa se projdeme,
co vše na své cestě poznáme.

Můžeš zakopnout o překážku,
ale neber pád jako porážku.

Přemýšlej, co tě položilo na zem,
možná jsi vyšel špatným krokem.

Bůh nechce, abys tím směrem šel,
abys z Jeho cesty nesešel.

Jdi stále dál za světlem,
které vede za naším Pánem.

Neopouštěj Boží světlo,
jinak ztratíš v sobě teplo.

Nech se dál vést Boží cestou
a neodbočuj na jinou.

Aneta - 16.11.2014

Tvoje světlo

Tvoje světlo

Stále jdu za Tvým světlem,
jen Ty jsi mým směrem.

Ty přece nejlépe mě znáš,
Ty každý můj den zahříváš.

Na své cestě dáváš mi poznat,
že není koncem něco prohrát.

Nemůžu říct, že jsem sama,
Ty jsi se mnou, jsi s náma všema.

Nemám nic, ale mám všechno,
mám Tebe, od Tebe své jméno.

Mám čisté srdce bez bolestí,
s Tebou je dobře, bez starostí.

Ty zastavuješ slzy moje,
když prohrála jsem svoje boje.

Ty jsi moje vítězství,
Ty jsi moje bohatství.

Nikoli peněžní hodnota,
ale jen Tvá dobrota.

Neživí mě chléb a voda,
ale síla Tvého Slova.

Aneta - 28.12.2014