Obrácení - Jitka

Před několika lety jsem slyšela prostřednictvím rozhlasového vysílání bohoslužbu Apoštolské církve z Prahy. Dnes jsem za to Pánu Ježíši moc vděčná. Ta bohoslužba změnila celý můj život a to je důvod, proč se chci s vámi podělit o velkou radost, kterou nyní prožívám.

Můj život nebyl šťastný. Od tří let jsem znala jen prostředí nemocnic. Jak léta přibývala, zdraví se čím dál víc zhoršovalo. Některé diagnózy byly hodně vážné. Mnohdy si ani lékaři nevěděli rady. Dostávala jsem velké množství antibiotik, silné kortikoidy, krevní protilátky. Absolvovala jsem i několik ozařování a chemoterapii. Několikrát jsem přišla kvůli svému zdraví i o zaměstnání, což jsem nesla velmi těžce. Byla jsem proto uzavřená. Neměla jsem se ráda a byla jsem plná bolesti a zklamání.

Velkou oporou mi byli moji milující rodiče. Moje maminka s babičkou mě vedli od osmi let k Bohu. Přesto jsem nebyla šťastná a stále jsem se cítila prázdná.

Při již zmiňované rozhlasové bohoslužbě mluvil pastor sboru o vztahu s živým Bohem, o tom, jak ho Pán Ježíš zázračně uzdravil z vážného onemocnění. To mě velmi zaujalo. Celou bohoslužbu jsem tehdy probrečela. Takové kázání a chvály jsem nikdy předtím neslyšela. Srdce mi bilo a vnímala jsem, že je to to, co tak dlouho hledám. Vůbec jsem netušila, že se mě dotýká sám Pán Ježíš. Byla jsem toho plná a říkala jsem si, že když mohl Ježíš změnit životy apoštolů a miliónů dalších lidí, proč by nemohl proměnit i můj.

Během krátké doby jsem si domluvila schůzku s pastorem sboru. Ten se mě při našem prvním setkání zeptal, jestli jsem věřící. Tehdy jsme mu sebevědomě odpověděla, že jsem věřící od osmi let. „A v jakého Boha věříš?“ byla jeho druhá otázka. Nechápavě jsem mu odpověděla, že prostě věřím v Boha. Pastor mi pak vysvětlil, že je důležité mít vztah s živým Bohem a následovat Ho. Do té doby jsem si myslela, že když chodím do kostela a občas se pomodlím, že jsem věřící. Po té schůzce jsem si uvědomila, že Boha vlastně vůbec neznám.

Pastor mě vedl k tomu, že musím odevzdat svůj život zcela Ježíši. V modlitbě jsem pak poděkovala Pánu Ježíši, že zemřel na kříži za všechny mé hříchy a poprosila jsem Ho, aby mi je odpustil. Vyznala jsem Mu úplně všechno, co mě trápilo a bolelo. Odpustila jsem i všem, kteří mě v životě ublížili.

Během krátké doby se v mém srdci stalo něco nádherného. Všechna má břemena, která jsem léta v sobě nosila, byla pryč. Cítila jsem se šťastná. Poprvé v životě jsem vnímala pokoj, radost a lásku ve svém srdci. Vrátil se mi úsměv, radost ze života i naděje na uzdravení a život věčný. Na důkaz nového života jsem se nechala pokřtít. Nyní už vím, co je to vztah s živým Bohem.

Chtěla bych sloužit Bohu tím, že budu pomáhat chudým, nemocným a umírajícím lidem. Pán Ježíš si mě v tomto směru už začal používat. Začal žehnat i v mé rodině. Též maminka Ho přijala do svého života

Chci povzbudit každého, že Pán Ježíš nikoho neodmítne, nikomu nestraní, všechny moc miluje a záleží mu na každém člověku, aby byl zachráněn.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.