Apoštolská církev - Identifikace

Apoštolská církev v České republice byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitěspojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve. Organizačně je přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Apoštolská církev je povolena  Ministerstvem kultury a řádně registrována v Rejstříku evidovaných právnických osob pod č.j. MK 15870/2011