Sponzorujeme

 • Fond ohrožených dětí - Klokánek – Štěrboholy

  Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (pěstounská péče, osvojení).

  Klokánek Praha 10 - Šterboholy, byl uveden do provozu v prosinci 2005 zrekonstruováním bývalého zemědělského učiliště. Rekonstrukci provedl Magistrát hl. města Prahy.

 • Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém neboli ICEJ - Radek Hejret

  ICEJ

  Velvyslanectví bylo založeno jako akt solidarity s židovským národem a jeho více než 3000 let trvající vazbou na Jeruzalém. Dnes reprezentuje miliony věřících z více než 125 zemí světa, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj.

  ICEJ je považováno za největší křesťanskou sionistickou organizaci, která má aktivní zastoupení ve více než 80 zemích světa a již více než 30 let praktickým způsobem pomáhá lidem v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému státu.


  Radek Hejret 

  Česká pobočka ICEJ realizuje od srpna 2009 rozsáhlý projekt „Centra vzdělávání a dialogu“, který letos končí. V jeho rámci jsme měli možnost oslovit přes 65 000 žáků na více než 600 školách v celé ČR s přednáškou o etických hodnotách, která může zásadně ovlivnit jejich další orientaci v životě. Z tragédie holocaustu odvozujeme poučení o nebezpečí lživých ideologií a vedeme žáky k lásce k pravdě. Současně úzce spolupracujeme s přeživšími a Židovským muzeem v Praze, čímž jako křesťané chceme praktickými činy vyjádřit pokání ze staletí trvajících protižidovských předsudků.

  Abychom mohli v této činnosti pokračovat i po skončení financování ze Strukturálních fondů EU, hledáme alternativní zdroje. Podařilo se nám uzavřít partnerství s Nadací Mezinárodní potřeby, která bude od července 2012 dlouhodobě podporovat lektorskou práci jednoho z našich regionálních koordinátorů Radka Hejreta v rámci programu Zdravá mládež. Základem tohoto modelu financování je podpora mateřského sboru, v tomto případě sboru „Dobrá zpráva“ Apoštolské církve Praha-Štěrboholy.

  Kromě toho se do této podpory můžete zapojit i vy: zavážete-li se Nadaci pravidelně přispívat určitou částkou na podporu Radka Hejreta, Nadace váš dar zdvojnásobí (do celkové výše všech darů 14 720 Kč měsíčně, případně nad tuto výši dar prostě předá). Prosíme, zvažte, zdali to není příležitost právě pro vás: i pouhá stokoruna měsíčně přispěje k tomu, že Radek bude moci v práci na školách pokračovat.

  Radek patří k našim nejzkušenějším lektorům. Od počátku projektu již absolvoval 118 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil přes 5600 žáků. Má rozsáhlé zkušenosti také s koordinací lektorů v největším ze čtyř Center vzdělávání a dialogu, které zahrnuje celé střední, západní a severní Čechy.

  Z Radkova životopisu:

  Mé dětství i dospívání bylo velmi poznamenáno tím, že se rodiče brzy po mém narození rozvedli, navíc se mamince v novém manželství narodil další syn, který byl mentálně a tělesně postižený. V době svého středoškolského studia jsem žil ustaraný, neradostný život a začal se pídit po jeho smyslu. Odpověď jsem nenacházel ve východních náboženstvích ani meditačních technikách. Začal jsem však kamarádit s jedním spolužákem, který mi ukázal na poselství Bible, na Boží lásku a na potřebu předat vládu nad svým životem Ježíši Kristu. Také mne seznámil se svou rodinou, která byla oproti té naší plně funkční a radostná. V roce 1991 jsem vyznal Ježíše jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn a stal se členem pražského sboru Apoštolské církve. Současně jsem prožil povolání do služby Bohu – sdílet s mladými lidmi naději pro jejich životy v Ježíši.

  Za rok a půl práce v rámci Apoštolské církve, kde jsem absolvoval i náhradní vojenskou službu, jsem v různých programech oslovil přes šestnáct tisíc mladých lidí. V létě roku 1995 jsem se oženil s mladší sestrou bývalého spolužáka, který mi pomohl nalézt cestu k Bohu. Postupně se nám narodili čtyři synové, které se snažíme vychovávat podle biblických zásad a zapojovat do služby.

  Postupně jsem pracoval jako reklamní grafik, vedl jsem chráněnou dílnu ve stacionáři pro tělesně a mentálně postižené, v letech 1998–2009 jsem pomáhal vést sbor Apoštolské církve v Kladně.

  Od počátku své duchovní služby jsem vnímal naléhavou potřebu dozvědět se více o Izraeli. Tuto problematiku jsem několik let studoval a začal se seznamovat s historií Země Izrael, s blízkovýchodním konfliktem a nakonec i s osudy českých Židů před, během a po holocaustu. V roce 2006 jsem ve spolupráci s Operací Ester a kladenskými sbory Apoštolské církve a Církve československé husitské zorganizoval mezinárodní konferenci Kořeny víry. Od tohoto roku jsem začal více spolupracovat s ICEJ. Na podzim roku 2009 jsme se s manželkou stali certifikovanými lektory výuky o antisemitismu a holocaustu v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu. Na jaře roku 2010 jsem se stal regionálním koordinátorem tohoto vzdělávacího projektu pro střední, západní, severní a východní Čechy. Kromě přednášek spolupracuji se školami na návazných projektech – výstavy prací žáků, koncerty, promítání filmů, ověřování vzdělávacích materiálů, vzdělávací zájezdy do míst spojených s holocaustem.

  Chcete-li podpořit Radka Hejreta, spojte se s Nadací Mezinárodní potřeby

   www.mezinarodni-potreby.cz

  Číslo účtu: 139513054/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

  Název účtu: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová

  Variabilní symbol: 324

 • Organizace Himalaya Peace Home

  Proč vznikla organizace Himalaya Peace Home

  Ve vysokých himalájských oblastech Nepálu žije mnoho Tibeťanů se svými dětmi. Sledujeme-li sociální život těchto dětí, zjistíme v jak těžkých podmínkách jsou nuceni žít. Místo nošení knih a chození do školy chovají zvířata, sbírají léčivé byliny, pěstují zeleninu a pracují na poli. V období zimy a sněžení se neustále stěhují a kvůli chudobě jsou často odděleni od rodičů, osamoceni, bezradní, osiřelí, potýkající se s různými přírodními katastrofami. Všechny tyto okolnosti a události je přivádí do bezvýchodné a beznadějné situace. Jsou nuceni chodit do práce, aby naplnili alespoň své základní potřeby.....

  Nemají možnost získat řádné vzdělání a v budoucnu pak ani slušnou práci.

  S cílem vysvobodit děti i dospělé z této temné situace, přinést jim světlo svobody, otevřít bránu ke vzdělání, dát jim naději v Ježíši vzniklo sdružení Himalayan Peace home – Himálajský dům pokoje.

  Více informací naleznete na stránkách organizace...

 • Projekt "Děti v nouzi Etiopie - Jimma"

  Projekt je situován do města Jimma, které leží 350 km jihozápadně od Addis Abeby. Město leží ve výšce 1750 m n/m a celá oblast je známá svými kávovými plantážemi. Převážná část obyvatel se zde živí zemědělstvím.

  ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁNÍ

  Všechny děti v programu by měly získat nezbytné vzdělání ve svých sousedských oblastech. K tomu, aby byl tento program uskutečněn, plánuje organizace také vnést tento projekt do povědomí příslušných rodin či opatrovníků, aby i oni mohli své děti povzbudit ke školní docházce. Touto osvětou může společnost pochopit důležitost vzdělání.

  Všechny nezbytné náklady na školu a věci s nimi spojené budou zahrnuty do celkových nákladů na dítě. Kromě toho také každé dítě dostane všechny potřebné učebnice, příručky, pera, tužky a další školní pomůcky. Pro děti budou také zakoupeny školní uniformy.

  ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

  Dětem v programu bude zajištěna nezbytná zdravotnická péče v ambulantním zdravotnickém středisku nebo v nemocnici. Ve výjimečných případech mohou být ošetřeny i v jiné nemocnici. Projekt zaplatí všechny výdaje na léčení a s ním spojený transport. Kromě toho jim bude poskytnuto základní zdravotnické vzdělání, které jim pomůže bojovat proti rozličným infekčním chorobám v oblasti. Projekt také pomůže ve spojení s příslušným zdravotním orgánem a společností zorganizovat výcvikové programy v oblasti zdraví.

  OŠACENÍ

  Všem dětem bude dvakrát do roka poskytnuto slušné oblečení a obuv.

  PŘÍDAVKY NA JÍDLO

  Sponzorované děti, které jsou podvyživené, budou dostávat přídavky na jídlo.

  Platby

  Měsíční náklady na jedno dítě jsou cca 500,-. Vzhledem k výši celé částky není nutné, aby jeden sponzor "pokrýval celé dítě", ale je zcela běžnou praxí, že na jedno dítě přispívá více sponzorů. V částce je zahrnuto vzdělání, ošacení, lékařská péče a strava. Chceme docílit také toho, že každý sponzor bude dvakrát ročně dostávat nové informace o "svém" dítěti. Je možné podporovat jak dívku, tak i chlapce.

  Platbu je možné provádět převodem z účtu na náš účet číslo: 100 113 352/0300, je nutné uvést variabilní symbol 1204, pod kterým je projekt "Děti Etiopie – město Jimma" veden. Částku můžete posílat měsíčně, ale také jednorázově například na celý rok.

  Peníze je také možné posílat pomocí poštovních složenek, které Vám na požádání rádi zašleme.

  Poslední možností je vložení peněz přímo na náš účet 100 113 352/0300 na kterékoliv pobočce ČSOB, je nutné uvést variabilní symbol 1204 a Vaše jméno.

  Projekt je možné podpořit i v případě, že zatím nemáte konkrétní dítě.

  Peníze poukázané na projekt Etiopie jsou vždy použity výhradně na tento účel. V praxi to znamená, že z takovýchto peněz pokrýváme např. výpadek v platbách sponzora s konkrétním dítětem, nebo poskytneme tyto peníze na další materiální vybavení sloužící tomuto projektu.

   Pokud se pro sponzorování rozhodnete je zcela na Vás na jak dlouhou dobu.

  Sponzorování můžete ukončit bez udání důvodů, ale velmi nám usnadní práci,

  pokud tuto informaci obdržíme alespoň dva měsíce předem.

  Peníze jsou vždy odeslány oproti smlouvám. Dvakrát ročně dostáváme z Etiopie

  vyúčtování o využití všech prostředků.